Armando (Armando Stichting)
Contact Armando Stichting

Contact Armando Stichting

Armando Stichting
RSIN:814072550

Postadres en contactgegevens
Armando Stichting
Prins Bernhardstraat 4
6521 AB Nijmegen
enochhartman@me.com

Armando StichtingARMANDO STICHTING

Officiële en publieksbekende naam: Armando Stichting
RSIN:814072550 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)
Doelstelling Armando Stichting


De Stichting heeft ten doel het museaal in stand houden van de collectie van het werk van de kunstenaar Armando als een geheel en het voor exposities, al of niet tegen vergoeding, ter beschikking stellen ervan, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
BESTUUR

Bestuur Armando Stichting
Coen Bruning, voorzitter
Ed Hartman, secretaris
Gerrit te Spenke, penningmeester
Jan Kleijne, bestuurslid
Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.
BELEIDSPLAN ARMANDO STICHTING 2015–2020 - aanpassing 2018

Officiële en publieksbekende naam: Armando Stichting
RSIN:814072550 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)


Doelstelling Armando Stichting


De Armando Stichting wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van de kunstenaar Armando. De werken van Armando waren tot 1 maart 2018 in bruikleen gegeven aan het MOA. Op deze datum eindigde de Bruikleenovereenkomst. De belangrijkste taak van de Armando Stichting is om toezicht te houden op het beheer van de collectie. Op dit moment wordt door de Armando Stichting met verschillende partijen overlegd om de collectie in de toekomst weer publiekelijk tentoon te stellen.

De Armando Stichting werft geen geld. Het vermogen van de Armando Stichting bestaat alleen uit zeven kunstwerken die door Armando zijn geschonken bij de oprichting van de stichting in 1998.Armando Stichting
John Doe