Armando (Armando Stichting)
Contact Armando Stichting


Armando 1929-2018

Op 1 juli 2018 is Armando op 88-jarige leeftijd in Potsdam overleden.

De Armando Stichting zal zijn beeldend en literaire oeuvre levend houden.

Bezoek de site Armando.nu voor actuele ontwikkelingen omtrent het oeuvre van Armando, zoals tentoonstellingen, galerieën etc..

ARMANDO STICHTING

De Armando Stichting wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van de kunstenaar Armando. De Armando Stichting is de erfgenaam van het gehele kunstzinnige oeuvre van Armando. Dat oeuvre bestaat uit schilderijen, beelden, tekeningen, grafisch werk, keramiek, literatuur, theater, televisie en muziek. Doelstelling van de stichting is om het werk van Armando levend te houden voor het publiek. Dit doet zij door het actief beheer van de collectie en het entameren van museale tentoonstellingen van het oeuvre.

BESTUUR

Bestuur Armando Stichting
Coen Bruning, voorzitter
Ed Hartman, secretaris
Gerrit te Spenke, penningmeester
Jan Kleijne, bestuurslid
Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.

Beleidsplan

ARMANDO STICHTING 2015–2020 - aanpassing 2018

Officiële en publieksbekende naam: Armando Stichting
RSIN:814072550 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)

Doelstelling Armando Stichting
De Armando Stichting wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van de kunstenaar Armando. De werken van Armando waren tot 1 maart 2018 in bruikleen gegeven aan het MOA. Op deze datum eindigde de Bruikleenovereenkomst. De belangrijkste taak van de Armando Stichting is om toezicht te houden op het beheer van de collectie. Op dit moment wordt door de Armando Stichting met verschillende partijen overlegd om de collectie in de toekomst weer publiekelijk tentoon te stellen.

De Armando Stichting werft geen geld. Het vermogen van de Armando Stichting bestaat alleen uit zeven kunstwerken die door Armando zijn geschonken bij de oprichting van de stichting in 1998.Contact Armando StichtingContact Armando Stichting

Armando Stichting
RSIN:814072550

Postadres en contactgegevens
Armando Stichting
Prins Bernhardstraat 4
6521 AB Nijmegen
enochhartman@me.com

Armando StichtingComment


Sohail Raza (14-08-2018) Says:
Fine works of art by him

Tom Rooduijn (28-10-2018) Says:
Geachte mevrouw/heer, Via deze weg benader ik u als auteur van een boek over de Amsterdamse galerie Le Canard, die bestond tussen 1950 en 1957. Armando had hier zijn eerste twee solotentoonstellingen: tekeningen in 1954 en schilderijen ('Peintures Criminelles') in 1957. Om een goed beeld te krijgen van deze tentoonstellingen, zou ik graag de plakboeken willen inzien die Armando in de eerste negentien jaar van zijn kunstenaarschap bijhield. Bijvoorbeeld om de toespraken te lezen die Jan G. Elburg bij de openingen hield. Als ik goed ben geïnformeerd is uw Stichting in het bezit van deze plakboeken. Er is eerder voor studiedoeleinden gebruik gemaakt van deze bron door Trudy Favié, die is gepromoveerd op de poëzie van Armando. Ze omschreef destijds de plakboeken aldus: 'De albums zijn gevuld met uitgebreide informatie betreffende de receptie van zijn beeldende, literaire en documentaire werk, maar moeten ook als egodocumenten en een vorm van zelfreceptie worden beschouwd.' Graag verneem ik van u of u inderdaad over deze documentatie beschikt, en zo ja: of en hoe ik hierin inzage kan krijgen. In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, Tom Rooduijn 06-12994767

Corine de Maar (09-11-2018) Says:
Bij Hovo ( Hoger Onderwijs voor 50 + ) zouden we graag een lezing willen geven over Armando in Kamp Amersfoort. Heeft u namen van personen die dat zouden willen doen? Het gaat om juli 2019 Met vriendelijke groet