Armando (Armando Stichting)
Contact Armando Stichting


Armando 1929-2018

Op 1 juli 2018 is Armando op 88-jarige leeftijd in Potsdam overleden.

De Armando Stichting zal zijn beeldend en literaire oeuvre levend houden.

Bezoek de site Armando.nu voor actuele ontwikkelingen omtrent het oeuvre van Armando, zoals tentoonstellingen, galerieën etc..

ARMANDO STICHTING

De Armando Stichting wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van de kunstenaar Armando. De Armando Stichting is de erfgenaam van het gehele kunstzinnige oeuvre van Armando. Dat oeuvre bestaat uit schilderijen, beelden, tekeningen, grafisch werk, keramiek, literatuur, theater, televisie en muziek. Doelstelling van de stichting is om het werk van Armando levend te houden voor het publiek. Dit doet zij door het actief beheer van de collectie en het entameren van museale tentoonstellingen van het oeuvre.

BESTUUR

Bestuur Armando Stichting
Coen Bruning, voorzitter
Ed Hartman, secretaris
Gerrit te Spenke, penningmeester
Jan Kleijne, bestuurslid
Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.

Beleidsplan

ARMANDO STICHTING 2015–2020 - aanpassing 2018

Officiële en publieksbekende naam: Armando Stichting
RSIN:814072550 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)

Doelstelling Armando Stichting
De Armando Stichting wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van de kunstenaar Armando. De werken van Armando waren tot 1 maart 2018 in bruikleen gegeven aan het MOA. Op deze datum eindigde de Bruikleenovereenkomst. De belangrijkste taak van de Armando Stichting is om toezicht te houden op het beheer van de collectie. Op dit moment wordt door de Armando Stichting met verschillende partijen overlegd om de collectie in de toekomst weer publiekelijk tentoon te stellen.

De Armando Stichting werft geen geld. Het vermogen van de Armando Stichting bestaat alleen uit zeven kunstwerken die door Armando zijn geschonken bij de oprichting van de stichting in 1998.Contact Armando StichtingContact Armando Stichting

Armando Stichting
RSIN:814072550

Postadres en contactgegevens
Armando Stichting
Prins Bernhardstraat 4
6521 AB Nijmegen
enochhartman@me.com

Armando StichtingComment


Sohail Raza (14-08-2018) Says:
Fine works of art by him